De curator het overneemt

Het is het schrikbeeld van iedere ondernemer: het bedrijf failliet laten verklaren. “Veel ondernemers willen daar niet aan denken”, vertelt Pieter Knabben, zelf een zeer ervaren bedrijfs- en insolventieadviseur.

“Toch kan de wijze waarop je als ondernemer met een faillissement omgaat, een enorm verschil maken.” Pieter Knabben komt met een praktijkvoorbeeld. Om privacy redenen zijn de werkelijke namen verwijder

In de nasleep van de crisis in 2009 ging het recruitmentbedrijf XXXX van XX failliet. “Ik werd gevraagd zaken op orde te stellen, ik zag het aankomen. Er was 60 tot 80% vraaguitval op de markt en de onderneming had behoorlijk wat vaste lasten, ongeveer 80%. De inkoopprijzen waren marktconform, maar dat betekent ook dat je voor een lange termijn te grote hoeveelheden werden ingekocht en de vaste lasten in snel tempo hoog opliepen waar de onderneming niet zomaar onderuit kon komen. Een onderneming gaat failliet op het moment dat de ondernemer de schulden niet meer kan aflossen en de rekeningen niet meer kan betalen. Een faillissement doorloopt een aantal vaste fases. 

1. Aanvraag faillissement

Als u niks doet, zullen uw schuldeisers – in veel gevallen de crediteuren en de bank – op zeker moment faillissement voor u aanvragen. Pieter Knabben liet het zo ver niet komen. “Als je je cijfers op orde hebt, zie je een faillissement wel aankomen”, legt Knabben uit. “Je kunt afwachten tot het moment onontkoombaar is, maar ik hield liever zelf de regie in handen. Ik ben met de accountant gaan zitten en die gaf ook aan dat een faillissement de enige uitweg was.

De ondernemer heeft het faillissement aangevraagd en direct werd Pieter Knabben aangesteld als troubleshooter. ” U kunt zelf faillissement aanvragen bij de rechtbank. Op rechtspraak.nl ziet u hoe u dat kunt doen. Als een schuldeiser faillissement aanvraagt, moet een verzoekschrift bij de rechtbank worden ingediend. U wordt daarna opgeroepen. 

2. Naar de rechter

De rechter gaat na of uw situatie aan de eisen van een faillissement voldoet. U moet bijvoorbeeld minstens één schuldeiser hebben die een vordering heeft op de onderneming, in totaal moeten er minstens twee schuldeisers zijn en u komt uw betalingsverplichtingen niet meer na. De rechter bepaalt vervolgens of de faillissementsaanvraag terecht is. Ook een zelf aangevraagd faillissement moet worden goedgekeurd door de rechter, aan de hand van het formulier dat u heeft ingevuld. “Dankzij de gedegen adviezen van Pieter Knabben had ik alles tot in de puntjes voorbereid”, vertelt de ondernemer. “De rechter was heel vriendelijk en wees een vrij jonge, maar ervaren curator toe.” 

3. Curator neemt het over

Nadat een curator is toegewezen door de rechtbank, komt deze meestal direct langs. Pieter Knabben: “Het is heel belangrijk om je goed voor te bereiden op de komst van de curator. Zorg ervoor dat alle cijfers en papieren op orde zijn en dat je accountant, de bank en eventuele aandeelhouders op de hoogte zijn van de situatie. Vanaf het moment dat je met Pieter Knabben afspreekt dat het bedrijf failliet wordt verklaard, mag je als ondernemer níets meer doen. Er mag geen geld meer worden overgemaakt, geen enkele schuldeiser mag worden bevoordeeld. Als een ondernemer hier zich niet strikt aan houdt is er sprake van Actio Pauliana, en er juist voor zorgen dat de ondernemers alsnog hoofdelijk aansprakelijk word gesteld. Pieter Knabben houdt zich strikt aan d wettelijke bepalingen en adviseert met klem dat ondernemers zijn advies nauwgezet opvolgen.

De curator legt beslag op de bezittingen en het vermogen. Pieter Knabben: De curator neemt echt álles mee, ook de bankpassen en je mobiele telefoon. Pieter Knabben: daarna moet de ondernemer direct het bedrijf verlaten en lopend naar huis, want ook de (lease)auto wordt onmiddellijk ingenomen. Het zijn geen situaties waar een ondernemer vrolijk van wordt. Het zijn rot momenten om je medewerkers te vertellen dat het over was, ook is dat een klap in het gezicht voor de medewerkers.

4. Schuldeisers betalen

Schuldeisers kunnen bij de curator een vordering indienen van het geld dat zij nog zouden moeten krijgen. Vervolgens stelt de curator een uitdelingslijst op met een rangorde van schuldeisers. De bezittingen die de curator in beslag heeft genomen worden zo mogelijk verkocht, en de opbrengst wordt gebruikt om schuldeisers mee te betalen.

Meestal kan niet iedereen volledig worden betaald en krijgen de schuldeisers slechts een deel van het bedrag dat zij eisen. Pieter Knabben: “Samen met de curator ben ik nog achter openstaande facturen aangegaan, zodat een gedeelte van de schuldeisers betaald konden worden. Het is bizar te merken dat sommige klanten zelfs misbruik wilden maken van onze situatie.” Nadat iedereen van de uitdelingslijst, voor zover mogelijk, is betaald, komt er een einde aan het faillissement. Dit is de meest gangbare wijze, maar een faillissement kan ook worden opgeheven bij een gebrek aan baten of na een akkoord. Na het faillissement houdt het bedrijf op te bestaan. 

Mogelijkheid tot doorstart

Een faillissement hoeft niet per se voor altijd het einde te betekenen van een bedrijf. Soms is het mogelijk een doorstart te maken. “Gelukkig heb ik voldoende ervaring met het doorstarten van ondernemingen. Ik adviseer bij een doorstart de ondernemer geld aan te trekken bij familie of goede vrienden om een doorstart te maken, vertelt Pieter Knabben. “Ik adviseer ondernemers het anders te gaan doen, geen dure kantoren, geen dure leaseauto. Sluit je aan bij een netwerkorganisatie. Werk samen met co-ondernemers in plaats van vast personeel. Regel een desk in een co-working space.” 

Advies:

“Je kunt op heel veel terreinen zuinig zijn, maar op sommige zaken moet je niet besparen. Op een betrouwbare INSOLVENTIE-adviseur bijvoorbeeld met kennis en ervaring.

Een voorbeeld: Veel ondernemers richten een B.V. op om niet hoofdelijk aansprakelijk te zijn. Toch kun je door een domme misstap alsnog hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld, met alle gevolgen van dien. Als de jaarcijfers niet op tijd zijn gedeponeerd bijvoorbeeld, maar er zijn nog legio andere voorbeelden waardoor een ondernemer ondanks een B.V. óók persoonlijk failliet zou kunnen gaan. Gelukkig heeft Pieter Knabben mij optimaal geadviseerd en heb ik dit debacle kunnen voorkomen.”