Onverwachts financiële problemen binnen uw bedrijf?

Het Nationaal Faillissement Preventie Instituut is er alles aan gelegen ondernemers te behoeden voor een faillissement. Er zijn meerdere opties om een faillissement te voorkomen.

Het kan bijna niet anders, de meeste ondernemers krijgen vroeg of laat te maken met een onverwachte financiële tegenslag. Door wanbetaling of het faillissement van een opdrachtgever, door arbeidsongeschiktheid, teruglopende vraag of felle concurrentie zijn slechts enkele voorbeelden van mogelijke tegenslagen.

Een gezond bedrijf kan van de een op de andere dag veranderen van een onderneming met (onoverkomelijke) financiële moeilijkheden. Zodra ondernemingen te maken krijgen met betalingsproblemen dreigen incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, advocaten, de Belastingdienst met beslagleggingen, ontruimingen of een openbare verkoop.

In sommige gevallen is aan een faillissement niet meer te ontkomen.

Schuldeisers zijn vaak terughoudend indien de onderneming niet meer aan zijn aflosverplichtingen kan voldoen en zullen niet vaak de ondernemer een helpende hand bieden.

De psychische druk wordt opgevoerd en leveringen worden gestaakt, ondernemers raken gestrest en lopen op hun tenen. Financiële druk is snel merkbaar binnen een onderneming en heeft een negatieve invloed op de dagelijkse bedrijfsvoering. Ook het privéleven van ondernemers en gezin lijden onder de ongewenste negatieve financiële situatie. TIJD VOOR HERSTEL VAN DE SITUATIE.

Problemen stapelen zich op en de ondernemer ziet vaak door de bomen het bos niet meer. Ons advies: tijdig aan de bel trekken, meer weten, neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Contact Lees meer