Onverwachts financiële problemen binnen uw bedrijf?

Wanneer uw bedrijf goed draait, kunt u als ondernemer vooral focussen op uw vak. Maar als het niet goed gaat komen er plotseling nieuwe vraagstukken op tafel. Vraagstukken waar u zichzelf nauwelijks op kan voorbereiden. Financiële problemen vergen veel energie, en bij een faillissement is iedereen verliezer: de ondernemer, werknemers en schuldeisers. Daarom is het belangrijk om tijdig hulp in te schakelen. 

Ondersteuning en begeleiding voor ZZP’ers en het MKB

Het NFPI helpt ZZP’ers en het MKB om uit de problemen te blijven en faillissementen te voorkomen. Met advies en vindingrijkheid op het gebied van insolventie- en ondernemingsrecht, crisismanagement en conflictbeheersing. We staan naast ondernemers, en zorgen samen dat werkgelegenheid wordt behouden, de continuïteit gewaarborgd en er perspectief is voor de toekomst.

Contact